Produktark

Lovgivning

Henvisninger til denne bestemmelse

Som led i en ordentlig research er det godt at vide, hvilke bestemmelser i samme lov eller andre love, som refererer til den bestemmelse, du læser. Det vil ofte være strafbestemmelser, undtagelser eller modifikationer til bestemmelsen.

Disse kan du se over indholdsfortegnelsen, når du går ind på den enkelte bestemmelses egen side:

De eksterne henvisninger er henvisninger fra andre love eller bekendtgørelser i lovgivningen. De interne henvisninger er henvisninger fra samme lov eller bekendtgørelse, som du læser.

Du kan se indholdet ved at holde musen hen over de eksterne og interne henvisninger.