Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 23

Bemærk, at § 23 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 23, om det har en betydning.

Til stk. 1. Kommunernes andel af selskabsskatten og de øvrige indkomstskatter efter selskabsskatteloven

- Side 54 -

...Den i § 23 i selskabsskatteloven og den i § 13 i fondsbeskatningsloven omhandlede kommunale andel af indkomstskatten tilfalder den eller de kommuner, hvori selskabet, foreningen m.v. driver virksomhed den 1. april i kalenderåret efter indkomstsåret eller ved et forskudt indkomstår den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte

Læs på Jurabibliotek