14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsskatteloven § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1241 af 22. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ændringen som følger af § 7, nr. 1, i ændringslov nr. 1052 af 30/6 2020 ved en fejl ikke blevet implementeret. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2020, jf. § 15, stk. 1, i ændringslov nr. 1052 af 30/6 2020.

§23 Af den efter reglerne i denne lov udredede indkomstskat tilfalder 14,24 pct. den eller de kommuner, hvori selskabet eller foreningen m.v. har drevet virksomhed, jf. bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1, finder ikke anvendelse for DSB, Energinet.dk, Naviair og Danpilot og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

•••
profile photo
Profilside