14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om selskabsskat § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om selskabsskat og bygger på bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Opkrævningsmyndighed
Indkomstskat, restskat, acontoskat og tillæg for selskaber og foreninger m.v. skal indbetales til Skatteforvaltningen, der forestår opkrævning, skatteberegning og eventuel tilbagebetaling.

•••

Stk. 2 Skattebeløb og tillæg efter stk. 1, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved Skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 Skatteforvaltningen udbetaler de beløb, der efter selskabsskattelovens § 23 tilfalder kommunerne.

•••
profile photo
Profilside