Selskabsloven § 318l

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022 og lov nr. 243 af 07. marts 2023

§ 318l

Generalforsamlingen kan gøre vedtagelsen af en grænseoverskridende omdannelse betinget af generalforsamlingens udtrykkelige godkendelse af de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. § 318 q.