14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 38

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Anmeldelse af stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger som er nævnt i § 37, stk. 1, tillige angive de ansvarlige deltagere i virksomheden, jf. § 17.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nævnt i § 37, stk. 2, nr. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside