Risikobekendtgørelsen § 25

Denne konsoliderede version af risikobekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016

§ 25

Kommunalbestyrelsen sender de oplysninger til Miljøstyrelsen, som styrelsen anmoder om, med henblik på afrapportering til EU-Kommissionen, jf. § 27.