14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Kommunalbestyrelsens afgivelse af de i § 20, stk. 2, og § 25 nævnte oplysninger og offentliggørelse af de i § 16, stk. 1, nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

•••
profile photo
Profilside