14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 902

Lov om rettens pleje paragraf 902

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§902 Anklagemyndigheden kan kun anke, når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen, medmindre anken er til fordel for tiltalte.

•••

Stk. 2 Tiltalte kan kun anke, når tiltalte har givet møde i byretten og er idømt

  • 1) mere end 20 dagbøder,

  • 2) en bøde på over 6.000 kr.,

  • 3) konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller

  • 4) andre offentligretlige følger.

•••

Stk. 3 Hvis sagen er fremmet i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte anke, selv om tiltalte ikke har givet møde i byretten, hvis betingelserne i stk. 2 i øvrigt er opfyldt.

•••

Stk. 4 Afgørelser efter §§ 899 og 900 kan ikke indbringes for højere ret.

•••
profile photo
Profilside