14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 900

Lov om rettens pleje paragraf 900

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§900 En sag kan afgøres ved, at retten tildeler tiltalte en advarsel, hvis

  • 1) retten finder, at tiltalte er skyldig,

  • 2) sagen egner sig til afgørelse ved en advarsel på grund af lovovertrædelsens karakter, herunder navnlig fordi der er tale om et førstegangstilfælde af en ringe forseelse, og

  • 3) tiltalte ikke protesterer.

•••

Stk. 2 Oplysning om advarslen tilføres retsbogen.

•••
profile photo
Profilside