Retsplejeloven § 900

Denne konsoliderede version af retsplejeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettens pleje

Lov nr. 90 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 04. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1621 af 26. december 2013

§ 900

En sag kan afgøres ved, at retten tildeler tiltalte en advarsel, hvis

  • 1) retten finder, at tiltalte er skyldig,

  • 2) sagen egner sig til afgørelse ved en advarsel på grund af lovovertrædelsens karakter, herunder navnlig fordi der er tale om et førstegangstilfælde af en ringe forseelse, og

  • 3) tiltalte ikke protesterer.

Stk. 2 Oplysning om advarslen tilføres retsbogen.