14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 69

Lov om retsafgifter paragraf 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1969.

•••

Stk. 2 (Udelades)

•••

Stk. 3 Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bortfalder.

•••
profile photo
Profilside