14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 5a

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a For køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser), udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten.

•••

Stk. 2 Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 2 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften beregnet efter 2. pkt. skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "Nedsættelserne" i stedet for "Nedsættelsen" i 3. sætning i denne bestemmelse, jf. §1, nr. 13 i lov nr. 1889 af 29/12 2015.

Stk. 3 Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1 og 2, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr, for køretøjer omfattet af stk. 1, og med 45 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., for køretøjer omfattet af stk. 2. Nedsættelsen efter 2. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt.

•••
profile photo
Profilside