14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofloven § 34

Lov om råstoffer paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger en ansøgning om tilladelse til efterforskning og råstofindvinding skal indeholde, herunder at undersøgelsesprogrammer til brug for ansøgningen forud skal godkendes af ministeren. Det kan bestemmes, at en ansøgning skal indgives på et særligt skema.  Råstofbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside