14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 61

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 61

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§61 Indeksregulering
Vederlagssatserne i § 22 a, stk. 1-3, i lov om råstoffer indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2011 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside