Radiofrekvensloven § 19

Denne konsoliderede version af radiofrekvensloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om radiofrekvenser

Lov nr. 475 af 12. juni 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021

Varighed og fornyelse
§ 19

Energistyrelsen fastsætter regler om varigheden af de enkelte kategorier af tilladelser udstedt i medfør af § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, § 12, stk. 4, og § 13, stk. 1, medmindre andet er besluttet i medfør af §§ 10 eller 11, af tilladelser udstedt i medfør af § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4, til at anvende radiofrekvenser, der er harmoniseret til trådløse bredbåndstjenester, og af tilladelser udstedt i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 7 a, til at anvende radiofrekvenser på andre tekniske vilkår end harmoniserede tekniske vilkår. Tilladelsesbekendtgørelsen