14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykologloven § 6

Lov om psykologer m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykologloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Retssag om fratagelse af autorisation efter § 3, stk. 1 og 2, anlægges af Psykolognævnet i den borgerlige retsplejes former. Det kan i en dom om fratagelse af autorisation fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning. Den pågældende kan dog ikke afskediges fra en stilling på grund af fratagelse af autorisation, før der foreligger en endelig domstolsafgørelse.

•••
profile photo
Profilside