Psykologloven § 23

Denne konsoliderede version af psykologloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om psykologer m.v.

Lov nr. 494 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021

§ 23

Overtrædelse af §§ 1, 14 og 16 straffes med bøde.

Stk. 2 I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser