Prospektbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af prospektbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om prospekter

Bekendtgørelse nr. 1170 af 25. september 2018

§ 3

Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse: Virksomheder, der ifølge det seneste årsregnskab eller konsoliderede regnskab opfylder mindst to af følgende tre kriterier:

  • 1) Et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end 250.

  • 2) En samlet balance på mindre end 43 mio. euro.

  • 3) En årlig nettoomsætning på mindre end 50 mio. euro.