Professionshøjskoleloven § 39

Denne konsoliderede version af professionshøjskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Lov nr. 562 af 6. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 9. marts 2021 og lov nr. 492 af 15. maj 2023

§ 39

Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter § 38 med en professionshøjskole. For andre institutioner, der ikke hører under uddannelses- og forskningsministeren, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.