14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personbogsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

•••

Stk. 2 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

•••

Stk. 3 Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

•••

Stk. 4 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

•••

Stk. 5 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

•••
profile photo
Profilside