Personbogsbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

Bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 137 af 27. februar 2018 og bekendtgørelse nr. 1638 af 29. juni 2021

§ 5

Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

Stk. 2 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

Stk. 3 Fremsendes bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

Stk. 4 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

Stk. 5 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.