Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

§ 15

Bliver en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, ophævet efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, skal vedkommende pensionsinstitut på ophævelsestidspunktet tilbageholde 60 pct. af den indestående pensionskapital til sikring af skattekravet i anledning af ophævelsen. Den indestående pensionskapital er ordningens tilbagekøbsværdi. Det tilbageholdte beløb skal indbetales til Skatteforvaltningen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at ordningen er ophævet. Skatteforvaltningen skal samtidig have underretning om, at pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, anvendes. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen.

Stk. 2 Beløb, der tilbageholdes efter stk. 1, skal bruges til dækning af ældre års skatter, jf. pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2. Overskydende beløb kan ikke udbetales til den skattepligtige, før dette er sket.