Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

§ 1

Ved et pensionsinstitut forstås i denne bekendtgørelse forsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven.