Patentbekendtgørelsen § 83

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 83

Såfremt den internationale ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne hertil ansøgningen til det Internationale Bureau. Ansøgningen er ikke offentlig tilgængelig i Patent- og Varemærkestyrelsen.