Patentbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 2

Danske patentansøgninger skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter kan udleveres af Patent- og Varemærkestyrelsen eller hentes på styrelsens hjemmeside. Ansøgninger kan også udfyldes og indleveres via styrelsens hjemmeside.

Stk. 2 Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 80-83.

Stk. 3 Europæiske patentansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en europæisk organisation, som i henhold til Den Europæiske Patentkonvention er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af europæiske patentansøgninger findes i § 87.