Pasbekendtgørelsen § 26

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 26

Politiet kan i særlige tilfælde udstede pas og forlænge gyldigheden for pas, herunder ekstra pas, efter reglerne i denne bekendtgørelse. § 5, stk. 1 og 6, §§ 8, 9 og 12, § 16, stk. 1-3 og § 24, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.