Pasbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 9

Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt afkræve pasansøgeren nærmere dokumentation for vedkommendes danske indfødsret.