Pakkerejseloven § 31

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

§ 31

Loven træder i kraft den 1. oktober 1993, jf. dog stk. 3, og finder anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, når pakkerejsen ifølge aftalen skal påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 6 og 7, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-13, § 17, stk. 1, nr. 1, og § 24 finder dog kun anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3 § 5 træder i kraft den 1. januar 1994.