14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pakkerejseloven  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 9

Lov om pakkerejser paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pakkerejseloven og bygger på lov nr. 472 af 30. juni 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Afbestilling
Kunden kan afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangøren alene kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

•••

Stk. 2 Afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset.

•••

Stk. 3 Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

•••

Stk. 4 Stk. 3 gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

•••
profile photo
Profilside