14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Oversvømmelsesloven § 5

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af oversvømmelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Miljø- og fødevareministeren udarbejder for hvert vanddistrikt et kort over faren for oversvømmelse og et kort over oversvømmelsesrisikoen for hvert af de områder, der er udpeget efter § 3, stk. 1, jf. lovens bilag 1.

•••

Stk. 2 Kortene skal koordineres med de basisanalyser, der er udarbejdet efter § 6, jf. § 39, stk. 4, i lov om vandplanlægning.

•••

Stk. 3 Kortene skal revurderes senest hvert sjette år. Ved revurdering vurderes det, om kortene på baggrund af nye oplysninger helt eller delvis skal ændres.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren offentliggør kortene og senere revurderinger heraf.

•••
profile photo
Profilside