Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 26

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020

Beføjelser efter lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer
§ 26

Miljøministerens beføjelser i § 3, § 5, § 8, stk. 5 og 6, § 9, stk. 2, samt § 10 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017, udøves af Kystdirektoratet.