14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Oversvømmelsesloven § 10

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af oversvømmelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Miljø- og fødevareministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelser mod et forslag til risikostyringsplan inden udløbet af fristen efter § 7, stk. 5. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed om den nødvendige ændring.

•••

Stk. 2 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse om den nødvendige ændring.

•••
profile photo
Profilside