Bøger, som nævner Opkrævningsloven § 16b

Til stk. 5. Overskydende skat og godtgørelse

- Side 123 -

...sammenhæng med den foreslåede ændring af opkrævningslovens § 16 b, stk. 3, hvorefter angivet acontoskat kun overføres til årsopgørelsen, hvis der på sidste rettidige betalingsfrist for den frivillige acontoskat er dækning for angivelsen på skattekontoen. Se bemærkningerne til ændringen af opkrævningslovens § 16 b, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 5.

Læs på Jurabibliotek