14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 16b

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 16b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16b Beløb indbetales til skattekontoen uden angivelse af, hvad betalingen skal dække, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Foretages der frivillig indbetaling af acontoskat efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, eller frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven, skal det fremgå af indbetalingen, at der er tale om frivillig indbetaling af acontoskat.

•••

Stk. 3 Foretages der frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven efter stk. 2, anvendes beløbet alene til dækning af frivillig acontoskat, hvis der ikke på indbetalingstidspunktet består en debetsaldo.

•••
profile photo
Profilside