14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Øl- og vinafgiftsloven § 30

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. oktober 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 6 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

•••

Stk. 2 Ved uregelmæssighed efter stk. 1 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

•••

Stk. 3 Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1 og 2 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land.

•••
profile photo
Profilside