14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Økologiloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af økologiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse på produktion, opbevaring, tilberedning, import og markedsføring af økologiske jordbrugs- og fiskeriprodukter, herunder fødevarer, samt visse andre produkter med tæt forbindelse til landbruget, som er opført på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

•••
profile photo
Profilside