Notarialbekendtgørelsen Kapitel 6

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 6 Dokumenter på fremmedsprog
§ 12

Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 13

Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmedsprog, som notaren behersker i fornødent omfang.