14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nordsøenhedsloven § 3

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nordsøenhedsloven og bygger på lov nr. 527 af 28. maj 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden overtager den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver fra den statslige enhed Nordsøenheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Staten hæfter solidarisk med Nordsøenheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

•••

Stk. 2 Nordsøenhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og enheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

•••

Stk. 3 Staten afholder omkostningerne til drift af Nordsøenheden inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.

•••
profile photo
Profilside