Nødundervisningsbekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af nødundervisningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 2368 af 10. december 2021

§ 6

Skolen eller institutionen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnligt forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation.