Nettoafregningsbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af nettoafregningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse nr. 2657 af 28. december 2021

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug
§ 3

Energinet opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere elproduktionsanlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med en produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion.