14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nettoafregningsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nettoafregningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2657 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug
Energinet opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere elproduktionsanlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med en produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion.

•••
profile photo
Profilside