MLI-loven § 3

Denne konsoliderede version af mLI-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

Lov nr. 327 af 30. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 2224 af 29. december 2020

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.