Bøger, som nævner Miljømålsloven § 40

Erhvervsmiljøretten (1. udg.)
Forfattere: Ellen Margrethe Basse
Udgivelsesdato: 23. jan 2017
DJØF Forlag

Hørings- og projektoffentlighedsfase

- Side 344 -

Basisanalysen offentliggøres, senest samtidig med at drøftelser med berørte interessenter indledes.15101510Miljømålslovens § 40, jf. § 42 a

Læs på Jurabibliotek