14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udvikling af statsvejnettet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om udvikling af statsvejnettet og bygger på lov nr. 802 af 07. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 I forbindelse med gennemførelsen af et anlægsprojekt nævnt i §§ 1 og 2 skal anlægsmyndigheden tage hensyn til ledninger omfattet af § 7 og drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan anlægsarbejdet kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter.

•••

Stk. 2 Kan der ikke opnås enighed mellem anlægsmyndigheden og ejere af ledninger omfattet af § 7 om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transportministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.

•••

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk. 2, udføre for ledningsejerens regning.

•••
profile photo
Profilside