14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Lov nr. 43 af 23. januar 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Kort over alle salgbare campingpladser:
  • Bilag 2Kort over de enkelte campingpladser

§1 Formålet med denne lov er at muliggøre udstykning, arealoverførsel og salg af statsligt ejede arealer, der er bortforpagtet eller udlejet med henblik på drift af campingpladser.

§2 De campingpladser, der er nævnt i bilag 1, kan udstykkes og sælges med de arealer, som fremgår af bilag 2.

Stk. 2 Arealerne kan alene udstykkes med henblik på videreførelse af den nuværende anvendelse som campingplads.

§3 Udstykning efter loven er ikke omfattet af forbud mod udstykning og arealoverførsel i § 8 og § 15, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse og i § 12 i lov om skove.

§4 Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

profile photo
Profilside