Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 359 af 19. maj 2004

§ 2

På strækningen mellem Motorring 4 og Greve Syd kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg finder i øvrigt anvendelse ved pålæg af byggelinjer.