Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1533 af 21. december 2010

§ 1

Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 10, Køge Bugt Motorvejen (E20, E47), mellem afslutningen af den eksisterende ottesporede strækning ved tilslutningsanlæg 29, Greve Syd, og sammenfletningen mellem Sydmotorvejen og Vestmotorvejen ved Køge, fra seks til otte spor.

Stk. 2 Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af lovens bilag 1.