Lov om Seniorpensionsenheden § 4

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 4

Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af de digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger, som Seniorpensionsenheden stiller til rådighed.

Stk. 2 Kommunen skal på foranledning af borgere, som vurderes at have særlige behov, og som ønsker at søge om seniorpension, i fornødent omfang yde bistand med følgende:

  • 1) Give hjælp til at udfylde og indgive ansøgning til Seniorpensionsenheden.

  • 2) Sørge for at borgeren kan medvirke ved behandlingen af sin sag hos Seniorpensionsenheden.

  • 3) Varetage kontakten til Seniorpensionsenheden på borgerens vegne.