Lov om Seniorpensionsenheden § 1

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 1

Med denne lov oprettes Seniorpensionsenheden som en selvejende institution.

Stk. 2 Seniorpensionsenhedens hjemsted er Hillerød Kommune.

Stk. 3 Omkostningerne til etableringen af Seniorpensionsheden finansieres af staten.