Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 9. april 1992, ophæves.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på eksisterende lovlig anvendelse af arealet i Københavns Lufthavn, Kastrup. For sådan anvendelse finder de hidtil gældende regler anvendelse.