Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 31

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

§ 31

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter de forordninger og internationale konventioner, der er nævnt i stk. 1, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter denne lov.