Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 17

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

Prisændringer
§ 17

Rejsearrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen, hvis forhøjelsen er en direkte følge af ændringer i

  • 1) prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

  • 2) skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller

  • 3) valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Stk. 2 Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis det fremgår af aftalen om pakkerejsen, at prisen kan forhøjes eller nedsættes i tilfælde af de ændringer, der er nævnt i stk. 1, hvordan sådanne prisændringer beregnes, og den rejsende på en klar og forståelig måde på et varigt medium underrettes om forhøjelsen og begrundelsen for og beregningen af denne senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse.

Stk. 3 Hvis prisforhøjelsen overstiger 8 pct. af pakkerejsens samlede pris, finder § 18 anvendelse.

Stk. 4 Ved prisfald har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling til den rejsende. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende forelægge dokumentation for disse omkostninger.